fbpx

Historie

Helle Hallen blev dannet ved sammenhold, lokalarrangement og  lysten  til  at  yde noget for  lokalsamfundet. Tanken bag Helle Hallen opstod allerede inden kommunesammenlægningen i 1966, hvor der var et stærkt ønske om at få opført en idrætshal og svømmehal. Da beslutningen om hallens opførsel blev en realitet, var der i 1968 stor uenighed om, hvor den nye hal skulle opføres. Alle omkring liggende byer ville gerne have byggeriet til deres lokalområde.

I Vrenderup var der oprindeligt opført en gymnastiksal ved den nu nedlagte Vrenderup Skole i 1910. Man havde her et godt sammenhold om gymnastikken i Vrenderup Idrætsforening. Senere blev Vrenderup Idrætsforening lagt sammen med Fåborg Idrætsforening, som man i forvejen havde et stort samarbejde med. Man enedes om,  at  det fremtidige sportscenter skulle opføres ved siden af gymnastiksalen i Vrenderup. Tæt herpå ligger et område, der bærer navnet Helle. Stedet er det mest centrale punkt i hele det gamle Helle Kommune.

Helle Hallen blev på den måde bindeled for kultur og idræt i 7 byer og et stort opland. Helle Hallen er således et helstøbt fritidscenter, hvor der på en bar mark i kommunen findes en lang række fritidsmuligheder, som overrasker og imponerer mange, første gang de besøger centeret. Helle Hallen spiller i dag en  stor  rolle i den sociale og kulturelle udvikling i lokalsamfundet. Socialt ved at kunne fastholde ungdommen hjemme i lokalområdet, frem for de rejser til storbyerne, hvor de fristes af mere eller mindre pæne tilbud. Kulturelt er det et samlingssted for idrætsudøvelse og en række mødeaktiviteter – også politiske. Mange store organisationer har igennem årene afholdt deres årsmøder her.

Opførslen af Helle Hallen startede i foråret 1971 og sluttede i 9. januar i 1972. Et stort beløb blev indsamlet i lokalområdet og et enormt arrangement fra lokalområdet gjorde det muligt at bygge Helle Hallen. Endvidere blev alt arbejdet udført af frivillige fra lokalområdet. Helle Hallen var en succes fra  begyndelsen, så derfor blev behovet for timer i hallen så stort, at  man  i  1976  sendte  en  ansøgning  til kommunalbestyrelsen om tilladelse til at bygge endnu en hal. Hal 2 stod færdig den 11. december 1977.

Helle Hallen havde i sine første leveår givet mulighed for, at foreninger fra kommunens byer kunne samles. Dette var en af hovedårsagerne til at Helle Idrætssamvirke blev dannet. Helle Idrætssamvirke blev dannet som en sammenslutning af 7 foreninger: Agerbæk (ASF), Fåborg-Vrenderup (FVI), Grimstrup, Hjortkær & Roust (GHRI), Starup, Årre, Næsbjerg-Rousthøje og Nordenskov (NRUI). Der er indtil nu 16 foreninger, som er medlem af Helle Idrætssamvirke. Udover de oprindelige foreninger er der yderligere kommet Helle Skytteforening, Helle Svømmeklub, Idræt om dagen, Team Helle Håndbold, Helamus, Helle Amatør Teater(HATS), Billiardklubben, Helle Motions Center, Fed Fredag, HHlan og Bankoudvalget til sidenhen.

Da Hal 2 skulle bygges, blev der af Helle Idrætssamvirke ydet et stort beløb til projektet. Udover Helle Idrætssamvirke gav også andre lokale foreninger tilskud til Helle Hallen. Dette vidner om et samfund, som gerne vil bidrage og gøre en indsats for sine medborgere.

Gennem årene er der yderligere kommet Hal 3, som er en hal med springgrav. Denne har især de mange gymnaster sat pris på. Sidst men ikke mindst er der blevet bygget til for at få mulighed for yderligere faciliteter. Disse bruges især til mindre koncerter, amatørteater og mødelokaler.

Omkring 1996 og 1997  blev  der  foretaget  en gennemgribende renovering af svømmehallen. Her   modtager   alle   børn  fra skolerne i det gamle Helle Kommune svømmeundervisning. Herudover er Helle Svømmeklub et stort aktiv for hallen. Deres mange medlemmer findes i alle aldersgrupper, lige fra babysvømmere, børn og unge, voksne motionister, pensionister og handicappede.

Efter Helle Hallens opførelse har ikke mindst Fåborg-Vrenderup Idrætsforening været glade for at kunne gøre brug af faciliteterne, især da der i både Fåborg og Vrenderup var nedlagt de lokale skoler. Dog skal bemærkes, at den tidligere Vrenderup Skoles bygning stadig er en del af centeret. Disse lokaler bruges i dag af billiardklubben.

I år 2000 blev foreningen Helle Hallens Venner dannet med det formål at fremme udviklingen i centret og styrke den folkelige opbakning. Helle Hallens venner har i dag 590 medlemmer og mange af medlemmerne deltager i frivilligt arbejde omkring Helle Hallen. Sidste år blev der ydet i alt 867 frivillige arbejdstimer til projekter. Helle Hallens Venner har senest stået bag etableringen af nye parkeringspladser, ny indkørsel og tilhørende belysning.

Tilblivelsen af Helle  Hallen  tilbage  i  1972  har betydet, at borgerne i det gamle Helle Kommune har haft muligheden for at kunne samles om idræt og kulturelle arrangementer i deres nærområde. Helle Hallen er i dag et samlingssted for rigtig mange børn og voksne, og der tilbydes aktiviteter for folk i alle aldre. Opbakningen og engagementet fra da hallen blev bygget i 1971, er der stadig. På trods af den nye kommunesammenlægning i år 2007 er Helle Hallen forsat et vigtigt omdrejnings punkt for de omkring liggende byer og lokalsamfund.