fbpx

Helle Idræts Samvirke

Formand
Ole Paterek
Tranbjergvej 36, Øse
6800 Varde
21 77 06 86
Ole.paterek@mail.dk

Fed Fredag
Maibritt Bertelsen

Tjørnealle 1

6753 Agerbæk

28 62 91 89

maibritt1002@gmail.com

Næstformand
Carsten Madsen
Rønnehaven 32 Nordenskov
6800 Varde
syver1974@hotmail.com

Kasserer/Festudvalget
Hans Jørgen Pedersen
Egealle 6
6753 Agerbæk
40 80 77 40
Pedersen.joergen.hans@gmail.com

HIS referent
Lillian Jakobsen
Vardevej 17
6818 Årre
40 19 20 52
Lillian.jakobsen@mail.dk

Festudvalget
Henrik Pedersen
Sønderskovvej 116,
6800 Varde
40 27 85 90
Mail@hh-tomrer.dk

FUNDAMENTET BAG HELLE HALLEN OG HELLE IDRÆTS SAMVIRKE

Øse den 19 februar 2019

Helle Hallen blev dannet ved sammenhold, lokalarrangement og lysten til at yde noget for lokalsamfundet. Tanken bag Helle Hallen opstod allerede inden kommunesammenlægningen i 1966, hvor der var et stærkt ønske om at få opført en idrætshal og svømmehal. Da beslutningen om hallens opførsel blev en realitet, var der i 1968 stor uenighed om, hvor den nye hal skulle opføres. Alle omkring liggende byer ville gerne have byggeriet til deres lokalområde.

I Vrenderup var der oprindeligt opført en gymnastiksal ved den nu nedlagte Vrenderup Skole i 1910. Man havde her et godt sammenhold om gymnastikken i Vrenderup Idrætsforening. Senere blev Vrenderup Idrætsforening lagt sammen med Fåborg Idrætsforening, som man i forvejen havde et stort samarbejde med. Man enedes om, at det fremtidige sportscenter skulle opføres ved siden af gymnastiksalen i Vrenderup. Tæt herpå ligger et område, der bærer navnet Helle. Stedet er det mest centrale punkt i hele det gamle Helle Kommune.

Helle Hallen blev på den måde bindeled for kultur og idræt i 7 byer og et stort opland. Helle Hallen er således et helstøbt fritidscenter, hvor der på en bar mark i kommunen findes en lang række fritidsmuligheder, som overrasker og imponerer mange, første gang de besøger centeret. Helle Hallen spiller i dag en stor rolle i den sociale og kulturelle udvikling i lokalsamfundet. Socialt ved at kunne fastholde ungdommen hjemme i lokalområdet. Kulturelt er det et samlingssted for idrætsudøvelse og en række mødeaktiviteter – også politiske. Mange store organisationer har igennem årene afholdt deres årsmøder her.

Opførslen af Helle Hallen startede i foråret 1971 og sluttede i 9. januar i 1972. Et stort beløb blev indsamlet i lokalområdet og et enormt arrangement fra lokalområdet gjorde det muligt at bygge Helle Hallen. Endvidere blev alt arbejdet udført af frivillige fra lokalområdet. Helle Hallen var en succes fra begyndelsen, så derfor blev behovet for timer i hallen så stort, at man i 1976 sendte en ansøgning til kommunalbestyrelsen om tilladelse til at bygge endnu en hal. Hal 2 stod færdig den 11. december 1977.

Helle Hallen havde i sine første leveår givet mulighed for, at foreninger fra kommunens byer kunne samles. Dette var en af hovedårsagerne til at Helle Idræts Samvirke (HIS) blev dannet. Helle Idræts Samvirke blev dannet som en sammenslutning af 7 foreninger: Agerbæk (ASF), Fåborg-Vrenderup (FVI), Grimstrup, Hjortkær & Roust (GHRI), Starup, Årre, Næsbjerg-Rousthøje (NRUI) og Nordenskov (NUIF). Grimstrup er i dag ikke en del af HIS, da de nu tilhører Esbjerg Kommune, men er stadig en del af teltsamarbejdet. Der er nu ca. 13 foreninger, som er medlem af Helle Idræts Samvirke. Udover de oprindelige foreninger er der yderligere kommet Helle Skytteforening, Helle Svømmeklub, Idræt om dagen, Team Helle Håndbold, Helle Motions Center, Fed Fredag og Bankoudvalget.

HIS har et teltsamarbejde mellem de 7 foreninger, Agerbæk (ASF), Fåborg-Vrenderup (FVI), Grimstrup, Hjortkær & Roust (GHRI), Starup (SIF), Årre (ÅB), Næsbjerg-Rousthøje (NRUI) og Nordenskov (NUIF), således at man ikke skal ud at leje udstyr i forbindelse med sportsfester, hvilket alle foreninger er meget glade for.

HIS har et samarbejde omkring arrangementer i Helle Hallen, f.eks. julefrokost, som er med til at give et økonomisk tilskud til foreningerne. Alle foreninger stiller med hjælpere til disse arrangementer.

HIS holder 5-6 møder i løbet af året for på den måde give hinanden information om hvad der sker i de enkelte områder og samarbejder også på tværs hvis der ikke er nok medlemmer til nogle sportsgrene og går så sammen for at have et fælles tilbud, hvilket vi har rigtig god succes med.

Fremtidsplaner: HIS og Helle Hallen arbejder lige nu med at få E-sport med på programmet og derudover har vi også planer om sammen at få etableret en kunststofgræsplæne ved Helle Hallen, så de enkelte foreninger kan bruge den, dette vil gøre Helle Hellen mere interessant i fremtiden, samtidig med de planer Helle Hallen har med at få opført et hotel og mødelokaler til udlejning.

Da Hal 2 skulle bygges, blev der af Helle Idrætssamvirke ydet et stort beløb til projektet. Udover Helle Idrætssamvirke gav også andre lokale foreninger tilskud til Helle Hallen. Dette vidner om et samfund, som gerne vil bidrage og gøre en indsats for sine medborgere.

Gennem årene er der yderligere kommet Hal 3, som er en hal med springgrav. Denne har især de mange gymnaster sat pris på. Sidst men ikke mindst er der blevet bygget til for at få mulighed for yderligere faciliteter. Disse bruges især til mindre koncerter, amatørteater og mødelokaler.

Omkring 1996 og 1997 blev der foretaget en gennemgribende renovering af svømmehallen. Her modtager alle børn fra skolerne i det gamle Helle Kommune svømmeundervisning. Herudover er Helle Svømmeklub et stort aktiv for hallen. Deres mange medlemmer findes i alle aldersgrupper, lige fra babysvømmere, børn og unge, voksne motionister, pensionister og handicappede.

Efter Helle Hallens opførelse har ikke mindst Fåborg-Vrenderup Idrætsforening været glade for at kunne gøre brug af faciliteterne, især da der i både Fåborg og Vrenderup var nedlagt de lokale skoler. Dog skal bemærkes, at den tidligere Vrenderup Skoles bygning stadig er en del af centeret. Disse lokaler bruges i dag af billardklubben. Der er også kommet et moderne motionscenter med over 700 medlemmer, hvilket vi kan være stolte af.

I år 2000 blev foreningen Helle Hallens Venner dannet med det formål at fremme udviklingen i centret og styrke den folkelige opbakning. Helle Hallens venner har i dag 590 medlemmer og mange af medlemmerne deltager i frivilligt arbejde omkring Helle Hallen. Sidste år blev der ydet mange frivillige arbejdstimer i løbet af året. Helle Hallens Venner har bla. stået bag etableringen af nye parkeringspladser, ny indkørsel og tilhørende belysning.

Tilblivelsen af Helle Hallen tilbage i 1972 har betydet, at borgerne i det gamle Helle Kommune har haft muligheden for at kunne samles om idræt og kulturelle arrangementer i deres nærområde. Helle Hallen er i dag et samlingssted for rigtig mange børn og voksne, og der tilbydes aktiviteter for folk i alle aldre. Opbakningen og engagementet fra da hallen blev bygget i 1971, er der stadig. På trods af den nye kommunesammenlægning i år 2007 er Helle Hallen forsat et vigtigt omdrejningspunkt for de omkring liggende byer og lokalsamfund i samarbejde med Helle Idræts Samvirke og dens medlemmer.