fbpx

Helle Hallens venner

Et lokalt samlingsted

Bliv en del af Helle Hallens Venner og gør en forskel. Uden Helle Hallens Venner ville der ikke være den samme ’Helle Hallen’ som vi kender i dag. Der er altid behov for en masse hænder til hjælp med diverse opgaver, så Helle Hallen fortsat kan udvikles og bestå som et vigtigt samlingspunkt for både lokalsamfundet og vores landsdel. ALLE bidrag (såvel frivillige arbejdstimer som kontingenter) er lige gode og lige vigtige. Du finder indmeldelsesblanketten her

Hvem er Helle Hallens Venner?

Helle Hallens Venner er en støtteforening, der har til formål at skaffe midler til:
• forskønnelse af Helle Hallen både inde og ude.
• fastholdelse og fortsat udvikling af idræt og anden kulturel virksomhed i Helle Hallen

Hvem kan blive medlem?

Alle kan blive medlem af foreningen ved at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent på 75 kr pr person pr år. Herudover skal man vedkende sig foreningens vedtægter.

Hvad får du ud af at være medlem af Helle Hallens Venner?

Ud over at bidrage til forskønnelse og fastholdelse af udvikling i Helle Hallen, har du som medlem af Helle Hallens Venner tillige gratis medlemskab af Helle Hallen. Du har således stemmeret ved både Helle Hallens og Helle Hallens Venners generalforsamlinger.

Bestyrelsen vil fremadrettet udsende nyhedsmail en gang imellem, så medlemmerne kan følge med i ’hvad der rører sig’. Endelig kan du blive medlem af facebookgruppen: Helle Hallens Venner 2023.

Hvad bidrager Helle Hallens Venner med?

• Pengegaver, der kan anvendes til indkøb af ting til Helle Hallen. Pengene må ikke indgå i den daglige drift.
• Fundraising. Der ansøges om midler ved fonde mm til blandt andet større anlægsarbejder.
• Hjælp til bl.a. borddækning, køkkenhjælp, barsalg, afrydning og opvask ved større fester og arrangementer. Ved disse arrangementer betaler Helle Hallen et beløb pr time pr hjælper. Pengene indbetales til Helle Hallens Venners konto.
• Hjælp ved blandt andet messer, fed fredag og kurbadsaftner.
• Ad hoc-opgaver både ude og inde.
• Frivillig arbejdskraft til diverse anlægsarbejder, renoveringer mv.

Hvad bruges midlerne til, og hvad har vi været involveret i?

Helle Hallens Venner har blandt andet brugt midler til, og været involveret i:
• Udendørs forskønnelse (hække, blomster, fliser).
• Indendørs (hyggekroge, kaffeautomat, udsmykning).
• Særlige redskaber (ur, infoskærme, fejemaskine).
• Større projekter (jordvarme, parkeringsplads, boldbaner).

Hvad ”nytte” gør Helle Hallens Venner?

Helle Hallens Venner er en vigtig ’brik’ i udviklingen af Helle Hallen som lokalområdets center for idræt, sundhed og kultur. Siden oprettelsen i 2000 har foreningen indsamlet midler og været involveret i mange forskellige opgaver og projekter, der har bidraget både til indendørs- og udendørs forskønnelse af Helle Hallen.

Hvor ofte arbejder du som ’ven’?

Du bestemmer selv om du har tid og mulighed for at hjælpe, samt omfanget af timer og hvilke opgaver du kunne tænke dig at være behjælpelig med. Helle Hallen serverer selvfølgelig altid kaffe og lidt mad når man hjælper. Det skal være hyggeligt at komme og hjælpe.

Hvem tager initiativ til aktiviteter?

Helle Hallen tager initiativ til aktiviteter, hvor ’Vennerne’ bliver bedt om at hjælpe til. Helle Hallens Venner tager også selv initiativ til aktiviteter. Der har været aktiviteter i form af landskamp-ture, cykelsponsorløb, vægttabskonkurrencer, stande ved messer mm.

Hvornår blev foreningen stiftet?

Der var stiftende generalforsamling af støtteforeningen ’Helle Hallens Venner’ den 13. september 2000.

Hvorfor blev foreningen stiftet?

Baggrunden var, at for at kunne videreudvikle Helle Hallen var det vigtigt med en økonomisk og folkelig opbakning. Idrætshaller (især med svømmehaller) har ofte en trængt økonomi. For at synliggøre og styrke den folkelige opbakning oprettede man derfor ’Helle Hallens Venner’. Foreningen bidrager med initiativer til fastholdelse og fortsat udvikling af Helle hallen.

Hvordan er bestyrelsen sammensat?

Bestyrelsen for Helle Hallens Venner består af 5 personer valgt af generalforsamlingen, samt 2 personer valgt af og blandt bestyrelsen for Helle Hallen. Herudover vælges 1 suppleant. Hvis du har lyst til at høre nærmere, er du velkommen til at sende en mail til hanne-buhl@hotmail.com, eller ringe til kontaktpersonerne (bestyrelsen) herunder Hanne Buhl Tlf 28555833 formand Henning Hedeager Sørensen Tlf 20335237 næstformand Bente Sørensen Tlf 60930458 Aase Larsen Tlf 30525277 Tove Jessen Tlf 61715266 Anita Ibsen Tlf 20426110.

Du finder indmeldelsesblanketten her

Se vores vedtægter her

Frivillige fra Helle Hallens Venner

Bestyrelsen

Formand:            

Hanne Buhl

 Tlf.  28 55 58 33

  Hanne-buhl@hotmail.com

Næstformand: 

Henning Hedeager Sørensen

Tlf.: 20 33 52 37 

henninghedeager@gmail.com

kasserer: (ikke medlem af bestyrelsen)

Peder Søndergaard                 

 tlf. 40 62 33 90    

 psc@hmnet.dk                       

Sekretær:

Bente Sørensen

 Tlf.: 60 93 04 58    

 kamphoej@live.dk

Tove Jessen

Tlf.: 61 71 52 66 

tbringgaard@gmail.com

Anita Ibsen

Tlf. 20 42 61 10   

Aki.hellevej@gmail.com

Aase Larsen

Tlf. 30 52 52 77                    

aasebjerrum@gmail.com

Niels Justesen

Tlf.: 30 89 32 82                    

Clement.justesen@live.dk

Suppleant
Michelle Toft Jensen

Tlf.: 20 40 38 72

michellejensen1992@live.dk