fbpx

Helle Hallens venner

Indkaldelse til generalforsamling 27.09.2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Helle Hallens Venner onsdag den 27. september 2023 kl. 19.00 i Helle Hallen.

Dagsorden
– Valg af dirigent
– Årsberetning
– Fremlæggelse af årsregnskabet Formanden for Helle Hallens bestyrelse orienterer om Helle Hallens drift og fremtidige planer
– Behandling af indkomne forslag. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 19/9. Forslag sendes til hhvenner@outlook.dk

– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er: Ingrid Nielsen (modtager ikke genvalg)
Ulla Lønborg (modtager ikke genvalg)
Hanne Buhl (modtager genvalg)
Der skal vælges ny suppleant, da suppleant Aase Larsen indtrådte i bestyrelsen pr 26/2 2023.

– Valg af revisor
På valg er Niels Væver (modtager genvalg)
– Eventuelt

Peder Foldager fortæller efterfølgende om den nyetablerede ‘hytteby’, hvor vi får lejlighed til at komme ind og se hytterne. Bente Sørensen fortæller om vores igangværende projekt om etablering af et stort udendørs lege- og aktivitetsområde ved Helle Hallen. Et rigtigt spændende projekt. For projektet står Helle Hallens Venner, Vrenderup beboerudvalg og Helle Hallen.

Efterfølgende er der kaffebord og hyggeligt samvær.

På bestyrelsens vegne
Hanne Buhl
Tlf 2855 5833
Mail: hanne-buhl@hotmail.com

Formand:            

Hanne Buhl

 Tlf.  28 55 58 33

  Hanne-buhl@hotmail.com

Næstformand: 

Ulla Lønborg

 Tlf. 51 89 14 46

ulla1063@vkskoler.dk

kasserer: (ikke medlem af bestyrelsen)

Peder Søndergaard                 

 tlf. 40 62 33 90    

 psc@hmnet.dk                       

Sekretær:

Bente Sørensen

 Tlf.: 60 93 04 58    

 kamphoej@live.dk

Henning Hedeager Sørensen

Tlf.: 20 33 52 37 

henninghedeager@gmail.com

Ingrid Nielsen

Tlf. 21 94 79 50   

i-nielsen@hotmail.com

Aase Larsen

Tlf. 30 52 52 77                    

aasebjerrum@gmail.com

Niels Justesen

Tlf.: 30 89 32 82                    

Clement.justesen@live.dk