fbpx

Stærk Ryg Hold

Stærk Ryg Hold

Smerter i ryggen er en af de mest hyppige årsager til lægebesøg. Det estimeres at 60-80% af befolkningen får væsentlige rygsmerter i løbet af deres liv, og at 15-45% voksne hvert år oplever rygsmerter. Det er dog påvist, at træning har rigtig god effekt på reduktion af smerte og ubehag i ryggen.

Stærk Ryg hold er relevant for dig som:

  • Skal træne din ryg op efter rygskade, som eks. hold i ryggen, diskusprotution, diskusprolaps
  • Har slidforandringer som eks. osteoartrose (”slidgigt”) eller spinal stenose
  • Har langvarige/ kroniske rygsmerter
  • Skal genoptræne din ryg efter en operation
  • Gerne vil forbygge fremtidige rygproblematikker

Alle Kan være med

Træningen er tilrettelagt så personer med forskellige problematikker kan deltage. De fleste øvelser kan varieres eller erstattes af andre, så alle har mulighed for at træne på deres eget niveau. Der forsøges i høj grad at tage hensyn til den enkeltes problemer under træningen.

Generelt kan det siges at:

  • Aktivitet / bevægelse er en af de vigtigste faktorer for at mindske smerter.
  • Inaktivitet og angst for bevægelse er den måske vigtigste faktor til at vedligeholde smerter og mindske funktionsniveauet.
  • For meget aktivitet kan give overbelastning og udløse smerter.

Så både for lidt og for meget aktivitet er et problem, og manglende kendskab til hvor ens belastningstolerance ligger er ofte årsag til at mange opgiver at træne / bevæge sig af frygt for at smerterne bliver forværrede.
Vi skal forsøge at finde balancen mellem ”for lidt” og ”for meget”.

Hvordan foregår træningen på rygholdet?
De første 4 uger foregår på introduktionshold, hvor du får en komplet forståelse for rygsmerter i teori og praksis, samt fokus på gode basis øvelser til at opbygge en stærk ryg.

Du overgår herefter til vores etablerede rygtræningshold, hvor der er større fokus på gode øvelser til at styrke ryg, lænd og core muskulatur.

Vi starter med mobilitets- og bevægelighedstræning, efterfølgende opbygger vi muskler og styrker led, knogler og andre væv, og til sidst træner vi mere specifikt, så vi kan opretholde en stærk ryg gennem dagligdagen.

Der laves typisk en generel opvarmning, herefter cirkeltræning med fokus på faktorer som styrke, muskeludholdenhed og stabilitet samt afslutningsvis udspænding/afspænding.
Vi bruger primært kroppens egen vægt som modstand. Det betyder også, at de fleste øvelser nemt kan overføres til træning derhjemme.
Programmet ændres periodisk, så der sættes fokus på forskellige måder at træne ryggen på.

Prisen på holdtræningen er kr. 799,- for hele forløbet på 8 uger.
Sygeforsikringen “danmark” giver refusion på kr. 49,- pr. gang.


Hvis du allerede nu ønsker at vide mere, kan du ringe på 26282612 eller skrive til mig på Mikkel@hellehallen.dk

Vi glæder os til at høre fra dig