Kontakt

Kontakt" Du kan kontakte Helle Hallen på: Helle Hallen Vrenderupvej 40C 6818 Årre Mail:post@hellehallen.dk Telefon: 75195111 Cvr-nr: 36066814
Bestyrelse Medarbejdere:
Centerleder Eventkoordinator Halassistent Halassistent Halassistent
Peder Foldager Lars Sillesen Vagn Sørensen Steffan Skydt Sanne Schmidt
2962 1411 2147 5899 2168 5031 2168 5048
peder@hellehallen.dk lars@hellehallen.dk post@hellehallen.dk steffan@hellehallen.dk post@hellehallen.dk

Køkkenleder Bogholder/regnskab
Casper Salvesen -
2726 7300 -
post@hellehallen.dk post@hellehallen.dk

Bestyrelse:
Karl Peter Bundgaard Bente Sørensen Ruth Christensen Hans Otte Hansen
Kirsebærvænget 22 Kamphøjvej 1, Helle Torvevænget 4, Tofterup Rævestræde 1
6818 Årre 6800 Varde 7200 Grindsted 6800 Varde
2845 0132 6093 0458 7533 7048 – 6174 1248 7529 8469 – 2695 3914
karlpeter@cdnet.dk kamphoej@live.dk rtc@bbsyd.dk dorisoghansotto@cdnet.dk
Ansvar: HIS Ansvar: Ansvar: HHV Ansvar: HIS

Bent Jessen Hans Petersen Alice Thuesen Peder Foldager
Tranbjergvej 14 Storegade 17b 1. sal Storegade 38 Vrenderupvej 40C
6800 Varde 6753 Agerbæk 6753 Agerbæk 6818 Årre
7519 5276 – 6171 5266 7519 6508 – 2015 1978 61618131 7519 5111 - 2962 1411
Tbringaard.gmail.com hap@iat.dk alicethuesen@gmail.com peder@hellehallen.dk
Ansvar: HHV Ansvar: Næstformand Ansvar: Formand Ansvar: Sekretær

Nyhedsbrev