Værd at vide

Historie

Fundamentet bag Helle Hallen
Helle Hallen blev dannet ved sammenhold, lokalarrangement og lysten til at yde noget for lokalsamfundet. Tanken bag Helle Hallen opstod allerede inden kommunesammenlægningen i 1966, hvor der var et stærkt ønske om at få opført en idrætshal og svømmehal. Da beslutningen om hallens opførsel blev en realitet, var der i 1968 stor uenighed om, hvor den nye hal skulle opføres. Alle omkring liggende byer ville gerne have byggeriet til deres lokalområde.

Historie

Historie

Her på siden kan du få et overblik over Helle Hallen og dens haller og lokaler. Her kan du nemt kan finde ud af, hvor i hallen, du skal være.


Oversigt"

Historie

Blev oprettet 13. september 2.000 med det formål at forskønne Helle Hallen og fremme udviklingen i Centret ved at synliggøre og styrke den folkelige opbakning bag det.

Dette realiseres ved at skabe økonomisk grundlag for at finansiere anskaffelser, som det vil være vanskeligt at placere i et normalt driftsbudget.

Helle Hallens Venners støtte vil ikke omfatte direkte økonomisk tilskud til den daglige drift. Derimod vil det være en central opgave at formidle kontakt mellem Helle Hallens ledelse og befolkningen/brugerne med henblik på løsning af praktiske opgaver dels i forbindelse med større arrangementer, dels ved afvikling af anlægsopgaver.

Helle Hallens Venner har ydet en stor indsats i forbindelse med ombygningen og moderniseringer i 2006. Vi forestod således både indsamlingen af frivillige bidrag og skabte kontakt til ydere af hjælp til løsning af praktiske opgaver – alt med et godt resultat.

Helle Hellens Venner har et nært samarbejde med Helle Idræts Samvirke om større indtægtsgivende festarrangementer og har derved kunnet betale for anskaffelsen af nyttigt, men kostbart udstyr.Bestyrelse:

Formand Næstformand Kasserer Sekretær
Kirsten Bundgård Villy Larsen Anker Madsen Solvej Olsen


Medlem
Ehlers Jakobsen

Nyhedsbrev