Samarbejdspartnere

Organisationer

Helle Hallen samarbejder med flere organisationer, for at skabe en bred vifte af muligheder. Hvis du ønsker at se, hvilke organisationer Helle Hallen samarbejder med, kan du følge nedenstående links, som vil føre dig direkte ind på organisationernes hjemmeside.

bold
Helle Svømmeklub
Svømmeklubben henvender sig til alle, der elsker at boltre sig i vand.

Klik her

bold
Helle Skytteforening
I foreningen er der plads til alle. Det betyder ikke noget om man er ny eller har erfaring.

Klik her

bold
Team Helle Håndbold
Hos Helle Håndbold kan du spille håndbold sammen med andre på samme alder.

Klik her

bold
LOF
LOF er et landsdækkende oplysningsforbund, som består af 80 lokalafdelinger fordelt i hele landet.

Klik her

bold
Fed Fredag
Når der er Fed Fredag er der aktiviteter i hele hallen for 4. klasses børn og op.

bold
Idræt Om Dagen
Hver onsdag er der Idræt Om Dagen, hvor der er aktiviteter i hele hallen for 60+ år.

Klik her

bold
Helle Rideklub
Helle Rideklub lader dig komme tæt på hestens verden og lærer dig at omgå heste.

Klik her

bold
Dansk Race Union
Afholder og kårer diverse hunderacer under udstillinger i Helle hallen.

Klik her

bold
Agerbæk SF
Agerbæk sportsforening tilbyder en lang række sportsgrene til alle aldre.

Klik her

bold
Starup IF
Starup Idrætsforening tilbyder en lang række sportsgrene til alle aldre.

Klik her

bold
FV Idræt
Fåborg Vrenderup Idrætsforening tilbyder en lang række sportsgrene til alle aldre.

Klik her

bold
Årre Boldklub
Årre Boldklub tilbyder en lang række sportsgrene til alle aldre.

Klik her

bold
NUIF
Nordenskov Ungdoms- og idrætsforening tilbyder en lang række sportsgrene til alle aldre.

Klik her

bold
NRUI
Næsbjerg Rousthøje Ungdoms- og idrætsforening tilbyder en lang række sportsgrene til alle aldre.

Klik her

bold
HelleTeamTramp
Fællesskab og leg er i fokus for dig som springer!

Klik her

Virksomheder

Helle Hallen samarbejder med flere virksomheder, for at skabe en bred vifte af muligheder. Hvis du ønsker at se, hvilke virksomheder Helle Hallen samarbejder med, kan du følge nedenstående links, som vil føre dig direkte ind på virksomhedernes hjemmeside.

bold
Blåvandshuk idrætscenter
Nedenstående link, vil føre dig direkte ind på Blåvandshuk idrætscenters hjemmeside.

Klik her

bold
Ølgod Hallerne
Nedenstående link, vil føre dig direkte ind på Ølgod Hallernes hjemmeside.

Klik her

bold
Varde Fritidscenter
Nedenstående link, vil føre dig direkte ind på Varde Fritidscenters hjemmeside.

Klik her

bold
Form og Fritid Nr. Nebel
Nedenstående link, vil føre dig direkte ind på Form og Fritid Nr. Nebels hjemmeside.

Klik her

bold
Helle Motionscenter
Nedenstående link, vil føre dig direkte ind på Helle Motioncenters hjemmeside hjemmeside.

Klik her

HIS

Adresseliste over deltagere i Helle Idræts samvirke

Formand Næstformand + NUIF Kasserer
Ole Paterek Leif Arnbjerg Hans Jørgen Pedersen
Tranbjergvej 36, Øse Egevej 2, Nordenskov Egealle 6
6800 Varde 6800 Varde 6753 Agerbæk
2177 0686 / 7529 8236 / 2232 1907 7519 6638 / 4080 7740
ole.paterek@mail.dk arnbjerg@stofanet.dk Pedersen.joergen.hans@gmail.com


Agerbæk SF
Jan Fyhn Viggo Conradsen Torben Hjorth
61553055 20581658
aktivitetsformand@agerbaek-sf.dk viggo.conradsen@agerbaek-sf.dk Torben.hjorth@agerbaek-sf.dk


ÅB
Torben Hansen Casper Pedersen
2074 9004 2465 9603
2rben@hansen.mail.dk formand.aab@outlook.dk


FVI
Kim Knudsen Søren Ibsen
Kløvervang 8, Fåborg Hellevej 24
6818 Årre 6753 Agerbæk
2481 4029 2122 0173
a.vind@bbsyd.dk sorenibsen@hotmail.com


Starup
Bent Heesgård Ruth Christensen
Puglundvej 5, Starup Torvevænget 4, Tofterup
7200 Grindsted 7200 Grindsted
2155 4390 7533 7048 / 6174 1248
jbheesgaard@gmail.com rtc@bbsyd.dk


NRUI
Formand HIS-repræsentant
Ingvard Ladefoged Tina Schulz Lonnie Uhre
2984 9172 4110 8785 3032 3584
ingvard-ladefoged@godmail.dk agervig-schultz@hotmail.com lonnieuhre2@gmail.com


NUIF
Carsten Madsen Jørgen Jørgensen
2679 4031 2176 4004
syver1974@hotmail.com jorgen.esbjerg@lauritz.com


Helle Skytteforening
Henning Heager Sørensen
Stenhøjvej 6, Starup
6800 Varde
20335237
henninghedeager@gmail.com


Svømmeklubben
Ineke Korver Jørgen Frederiksen Jan Bertelsen Helle Svømmeklub
Fåborgvej 2, Fåborg Fåborgvej 99, Fåborg Bolhedevej 12 klubkontor
6818 Årre 6818 Årre 6800 Varde
7519 5717 /5070 0224 7519 5011/2032 3011 7529 8354/2147 1821 76141809
ikdejong@privat.dk j.frederiksen@bbsyd.dk jan-bertelsen@hotmail.com post@h-s-k.dk


Helle Hallen
Peder Foldager Alice Thuesen Bente Sørensen Karl Peter Bundgaard
2962 1411 / 7519 5111 61618131 60930458 28450132
peder@hellehallen.dk alicethuesen@gmail.com kamphoej@live.dk karlpeter@cdnet.dk


Grimstrup IF (telt) Grimstrup IF (formand)
Jan Lauridsen Thorkild Ravn
Digevej 2, Grimstrup
6818 Årre
7519 1028 / 3011 7754
janita@hmnet.dk formand@grimstrupif.dk


NUIF Helle Skytteforening Bankoudvalg Idræt om dagen
Carsten Madsen Ingrid Hauge Ruth Christensen Else Vind
Rønnehaven 32 Torvevænget 4 Tingvejen 251
6800 Varde Tofterup 6818 Årre
2373 1610 7519 6605 / 2146 6059 7533 7048/6174 1248 61308358
syver1974@hotmail.com inha@bbsyd.dk rtc@bbsyd.dk 47elsemarie@gmail.com


Team Helle Håndbold Helamus Billardklub Festudvalg
Berit B. Nielsen Bjarne Pedersen Ronald Van Der Horst Hans Jørgen Pedersen
Debelvej 36 Vænget 25 Egealle 6
6753 Agerbæk 6818 Årre 6753 Agerbæk
2077 9842 7519 6582 7519 2225 7519 6638 / 4080 7740
beritogpoul@bbsyd.dk bjame@helamus.dk vanderhorst@hmnet.dk Pedersen.joergensen.hans@gmail.com


Festudvalget ”Fed Fredag” HIS referent
Henrik Pedersen Ole Jørgensen Lillian Jakobsen
Sønderskovvej 116, Frydendalsvej 9, Vardevej 17
6800 Varde 6800 Varde 6818 Årre
7529 8590 / 4027 8590 7519 2052 / 4019 2052
mail@hh-tomrer.dk olefedfredag@gmail.com Lillian.jakobsen@mail.dk
Fundamentet bag Helle Hallen og Helle Idræts Samvirke

Øse den 19 februar 2019

Helle Hallen blev dannet ved sammenhold, lokalarrangement og lysten til at yde noget for lokalsamfundet. Tanken bag Helle Hallen opstod allerede inden kommunesammenlægningen i 1966, hvor der var et stærkt ønske om at få opført en idrætshal og svømmehal. Da beslutningen om hallens opførsel blev en realitet, var der i 1968 stor uenighed om, hvor den nye hal skulle opføres. Alle omkring liggende byer ville gerne have byggeriet til deres lokalområde.

I Vrenderup var der oprindeligt opført en gymnastiksal ved den nu nedlagte Vrenderup Skole i 1910. Man havde her et godt sammenhold om gymnastikken i Vrenderup Idrætsforening. Senere blev Vrenderup Idrætsforening lagt sammen med Fåborg Idrætsforening, som man i forvejen havde et stort samarbejde med. Man enedes om, at det fremtidige sportscenter skulle opføres ved siden af gymnastiksalen i Vrenderup. Tæt herpå ligger et område, der bærer navnet Helle. Stedet er det mest centrale punkt i hele det gamle Helle Kommune.

Helle Hallen blev på den måde bindeled for kultur og idræt i 7 byer og et stort opland. Helle Hallen er således et helstøbt fritidscenter, hvor der på en bar mark i kommunen findes en lang række fritidsmuligheder, som overrasker og imponerer mange, første gang de besøger centeret. Helle Hallen spiller i dag en stor rolle i den sociale og kulturelle udvikling i lokalsamfundet. Socialt ved at kunne fastholde ungdommen hjemme i lokalområdet. Kulturelt er det et samlingssted for idrætsudøvelse og en række mødeaktiviteter – også politiske. Mange store organisationer har igennem årene afholdt deres årsmøder her.

Opførslen af Helle Hallen startede i foråret 1971 og sluttede i 9. januar i 1972. Et stort beløb blev indsamlet i lokalområdet og et enormt arrangement fra lokalområdet gjorde det muligt at bygge Helle Hallen. Endvidere blev alt arbejdet udført af frivillige fra lokalområdet. Helle Hallen var en succes fra begyndelsen, så derfor blev behovet for timer i hallen så stort, at man i 1976 sendte en ansøgning til kommunalbestyrelsen om tilladelse til at bygge endnu en hal. Hal 2 stod færdig den 11. december 1977.

Helle Hallen havde i sine første leveår givet mulighed for, at foreninger fra kommunens byer kunne samles. Dette var en af hovedårsagerne til at Helle Idræts Samvirke (HIS) blev dannet. Helle Idræts Samvirke blev dannet som en sammenslutning af 7 foreninger: Agerbæk (ASF), Fåborg-Vrenderup (FVI), Grimstrup, Hjortkær & Roust (GHRI), Starup, Årre, Næsbjerg-Rousthøje (NRUI) og Nordenskov (NUIF). Grimstrup er i dag ikke en del af HIS, da de nu tilhører Esbjerg Kommune, men er stadig en del af teltsamarbejdet. Der er nu ca. 13 foreninger, som er medlem af Helle Idræts Samvirke. Udover de oprindelige foreninger er der yderligere kommet Helle Skytteforening, Helle Svømmeklub, Idræt om dagen, Team Helle Håndbold, Helle Motions Center, Fed Fredag og Bankoudvalget.

HIS har et teltsamarbejde mellem de 7 foreninger, Agerbæk (ASF), Fåborg-Vrenderup (FVI), Grimstrup, Hjortkær & Roust (GHRI), Starup (SIF), Årre (ÅB), Næsbjerg-Rousthøje (NRUI) og Nordenskov (NUIF), således at man ikke skal ud at leje udstyr i forbindelse med sportsfester, hvilket alle foreninger er meget glade for.

HIS har et samarbejde omkring arrangementer i Helle Hallen, f.eks. julefrokost, som er med til at give et økonomisk tilskud til foreningerne. Alle foreninger stiller med hjælpere til disse arrangementer.

HIS holder 5-6 møder i løbet af året for på den måde give hinanden information om hvad der sker i de enkelte områder og samarbejder også på tværs hvis der ikke er nok medlemmer til nogle sportsgrene og går så sammen for at have et fælles tilbud, hvilket vi har rigtig god succes med.

Fremtidsplaner: HIS og Helle Hallen arbejder lige nu med at få E-sport med på programmet og derudover har vi også planer om sammen at få etableret en kunststofgræsplæne ved Helle Hallen, så de enkelte foreninger kan bruge den, dette vil gøre Helle Hellen mere interessant i fremtiden, samtidig med de planer Helle Hallen har med at få opført et hotel og mødelokaler til udlejning.

Da Hal 2 skulle bygges, blev der af Helle Idrætssamvirke ydet et stort beløb til projektet. Udover Helle Idrætssamvirke gav også andre lokale foreninger tilskud til Helle Hallen. Dette vidner om et samfund, som gerne vil bidrage og gøre en indsats for sine medborgere.

Gennem årene er der yderligere kommet Hal 3, som er en hal med springgrav. Denne har især de mange gymnaster sat pris på. Sidst men ikke mindst er der blevet bygget til for at få mulighed for yderligere faciliteter. Disse bruges især til mindre koncerter, amatørteater og mødelokaler.

Omkring 1996 og 1997 blev der foretaget en gennemgribende renovering af svømmehallen. Her modtager alle børn fra skolerne i det gamle Helle Kommune svømmeundervisning. Herudover er Helle Svømmeklub et stort aktiv for hallen. Deres mange medlemmer findes i alle aldersgrupper, lige fra babysvømmere, børn og unge, voksne motionister, pensionister og handicappede.

Efter Helle Hallens opførelse har ikke mindst Fåborg-Vrenderup Idrætsforening været glade for at kunne gøre brug af faciliteterne, især da der i både Fåborg og Vrenderup var nedlagt de lokale skoler. Dog skal bemærkes, at den tidligere Vrenderup Skoles bygning stadig er en del af centeret. Disse lokaler bruges i dag af billardklubben. Der er også kommet et moderne motionscenter med over 700 medlemmer, hvilket vi kan være stolte af.

I år 2000 blev foreningen Helle Hallens Venner dannet med det formål at fremme udviklingen i centret og styrke den folkelige opbakning. Helle Hallens venner har i dag 590 medlemmer og mange af medlemmerne deltager i frivilligt arbejde omkring Helle Hallen. Sidste år blev der ydet mange frivillige arbejdstimer i løbet af året. Helle Hallens Venner har bla. stået bag etableringen af nye parkeringspladser, ny indkørsel og tilhørende belysning.

Tilblivelsen af Helle Hallen tilbage i 1972 har betydet, at borgerne i det gamle Helle Kommune har haft muligheden for at kunne samles om idræt og kulturelle arrangementer i deres nærområde. Helle Hallen er i dag et samlingssted for rigtig mange børn og voksne, og der tilbydes aktiviteter for folk i alle aldre. Opbakningen og engagementet fra da hallen blev bygget i 1971, er der stadig. På trods af den nye kommunesammenlægning i år 2007 er Helle Hallen forsat et vigtigt omdrejningspunkt for de omkring liggende byer og lokalsamfund i samarbejde med Helle Idræts Samvirke og dens medlemmer.

Nyhedsbrev